Ngôn ngữ & khu vực

Đội ngũ nhân sự

Tại Grow Green AZ, chúng tôi luôn chào đón, kiếm tìm và gìn giữ những nhân sự có đủ tâm, đủ tầm để cùng nhau kiến tạo và phát triển đội ngũ với khung năng lực phù hợp, rõ ràng, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Grow Green AZ trong hiện tại và tương lai. 

Các quản lý và nhân viên tại Grow Green AZ đều thấm nhuần và thông tỏ sứ mệnh của mình, không ngừng trau dồi, học hỏi và phát triển bản thân với tinh thần “vượt lên chính mình”, luôn chủ động, tôn trọng kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, có năng lực tổ chức, vận hành và triển khai tốt.

Con người Grow Green AZ là hiện thân và kết tinh của những nét văn hóa riêng có, mang đậm tính nhân văn, tinh thần kỷ luật, bám đuổi mục tiêu đến cùng với tinh thần “hết việc không hết giờ” được kiến tạo và vun đắp mỗi ngày bởi tập thể Grow Green AZ qua nhiều thế hệ.